Preskočiť menu

Hlavné navigačné menu

Video prezentácia

Zvoľte si jazyk

Wagner - delenie plechu

Úvod

Projekty EU

Stiahni si kalendar 2009, 2012, 2013

Wagner - delenie plechov

Spoločnosť WAGNER - R, delenie plechov bola založená v januári roku 1990 a zaoberala sa stavebnou údržbou, postupne sa preorientovala na obchodnú činnosť. V roku 1996 si prenajala sklad a začala sa zaoberať veľkoobchodom s hutníckym materiálom, jednalo sa hlavne o predaj plechov valcovaných za studena, tepla a pozinkovaných plechov.
V roku 1998 spoločnosť rozšírila svoju ponuku o služby pozdĺžneho a kombinovaného delenia plechov na vlastnej deliacej linke. V roku 2005 vznikla spoločnosť WAGNER SERVICECENTRUM s.r.o., ktorá je dcérskou spoločnosťou zakladajúcej spoločnosti. V máji roku 2006 spoločnosť kúpila závod na výrobu oceľových zárubní všetkých typov, ktorý mal 20-ročnú tradíciu.
V roku 2007 zakúpila ďalšiu deliacu linku na priečne delenie a neskôr aj profilovacie linky. V posledných rokoch spoločnosť zakúpila linky na výrobu zváraných sietí z betonárskej ocele ako aj na výrobu rebrovanej ocele valcovanej za studena a taktiež na delenie rebrovanej ocele.
Všetky činnosti spoločnosť prevádza vo svojich troch areáloch o rozlohe 10 000 m2. Spoločnosť WAGNER pracuje a vyrába od roku 2004 v systéme manažérstva kvality ISO 9001:2000.
Pre svojich klientov a odberateľov spoločnosť zabezpečuje odvoz materiálu
vlastnou kamiónovou dopravou na domáci trh ako aj do zahraničia.
Počas doterajšieho pôsobenia si firma WAGNER získala a udržala stabilné miesto na trhu a neustále sa rozširuje.